Tweede Kamer

18/06/2015 om 14:25

18 miljoen extra budget voor cultuur in 2017-2020

Er komt de komende jaren meer budget voor kunstenaars, zo blijkt uit de plannen van minister Bussemaker van Cultuur. In haar brief ‘Ruimte voor Cultuur’ schrijft ze onder andere dat er in de periode 2017-2020 ruim 18 miljoen euro extra ter beschikking wordt gesteld aan de culturele sector.

Waar wordt dit aan besteed?

Van dat bedrag wordt 3 miljoen euro per jaar besteed aan het uitbreiden van de basisinfrastructuur met een symfonieorkest voor pop en jazz. Daarnaast krijgen de rijksmusea 5,5 miljoen euro extra te besteden. Mede door dit extra geld kan het Tropenmuseum het hoofd boven water houden. De musea krijgen de komende 4 jaar 1 miljoen euro te besteden voor onderlinge samenwerking of samenwerking met andere instellingen. Voor de jeugdgezelschappen bij het Fonds Podiumkunsten wordt 0,8 miljoen euro extra vrijgemaakt voor dans, muziek, theater en film voor de jeugd.

culture basisinfrastructuur

Cultuur is van belang

Het nieuwe beleid heeft als doel om kwaliteit voorop te stellen, door innovatie en profilering aan te moedigen, samenwerking te stimuleren en een meer divers publiek aan te spreken. “Cultuur draagt bij aan de ontplooiing van burgers, aan kritisch kijken en denken en aan onze creativiteit. Mijn inzet is die kracht van cultuur te versterken”, aldus Bussemaker. Ze vindt het belangrijk dat de cultuursector zo divers mogelijk blijft, om een breed publiek aan te spreken.

Niet alleen voor culturele instellingen komt geld vrij, ook talentontwikkeling heeft in het nieuwe beleid een plaats gekregen. Zo komt er 1,6 miljoen euro vrij voor podiumkunsten en 0,8 miljoen euro voor de film. Voor festivals in alle disciplines is 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De plannen gelden voor de periode 2017-2020 en culturele instellingen zullen in de periode worden getoetst op kwaliteit, maatschappelijke waarde, educatie en participatie alvorens ze subsidies krijgen. De Raad voor Cultuur moet er op toezien dat culturele voorzieningen goed over het land verspreid worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 1 februari 2016, waarna op Prinsjesdag 2016 de besluiten bekend gemaakt zullen worden.