Uncategorized

25/06/2015 om 17:16

Asscher wil ouders meer duidelijkheid geven over kosten kinderopvang

Vanaf januari 2018 krijgen ouders vooraf meer duidelijkheid over de kosten van kinderopvang, nu weten ze dat pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag. Met het nieuwe systeem zal de eigen bijdrage berekend worden aan de hand van het opgegeven inkomen, zo zijn achteraf geen verrekeningen meer nodig. De ministerraad heeft al ingestemd met het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuw systeem

Het systeem heeft onder andere als doel om fraude te tegen te gaan en foute aanvragen door ouders te voorkomen. Doordat ouders in het nieuwe systeem alleen te maken hebben met de kinderopvanginstelling, wordt het systeem een stuk eenvoudiger. Nu moeten ouders nog kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, deze toeslag vervalt vanaf 2018 en wordt dan verrekend met de kinderopvanginstellingen .

Bovendien wordt ook de betaling eenvoudiger. DUO ontwikkelt een computersysteem waarbij ouders met behulp van een digitale portemonnee de ouderbijdrage kunnen betalen. Zo kunnen de ouders eenvoudig zien wat er gefactureerd is. Daarnaast wordt afname of toename van kinderopvang voortaan rechtstreeks door de kinderopvanginstelling aan DUO doorgegeven en niet via de ouders. Daarmee is het systeem ook flexibeler en dus meer geschikt voor flexwerkers en ZZP’ers.

digitale portomonee

De wijzigingen betekenen dat in het eerste jaar 40% van de ouders er financieel iets op vooruit gaat en 60% iets op achteruit, tussen de 0 en 3%. Dit komt omdat er gerekend wordt met het inkomen van 2 jaar ervoor. Er komt een vangnetregeling voor ouders die de afgelopen 2 jaar te maken hebben gekregen met een sterke daling van hun inkomen.

eenvoud en zekerheid voor ouders