De Tweede Kamer

De Tweede Kamer is voor de Nederlandse politiek eigenlijk de dagelijkse werkvloer. Hier debatteren 150 Kamerleden over wetsvoorstellen, het regeringsbeleid en tal van andere zaken. De voornaamste taak van de Tweede Kamer is het controleren van de regering, die bestaat uit de ministers en de Koning. Dit wordt gedaan door wetsvoorstellen goed of af te keuren, voordat deze definitief worden goedgekeurd of afgekeurd in de Eerste Kamer. In tegenstelling tot de Eerste Kamer, die alleen het eindresultaat beoordeelt, mag de Tweede Kamer de wetsvoorstellen ook zelf wijzigen.

Verschillen met de Eerste Kamer

Hiervoor werd de bevoegdheid van de kamer al als een eerste verschil aangeduid, maar daarvan zijn er nog meer te noemen. Zoals het aantal leden bijvoorbeeld, dat in de Tweede Kamer met 150 leden twee keer zo groot is als in de Eerste Kamer. Daarnaast werken alle leden van de Kamerleden fulltime in de Kamer, in tegenstelling tot de ene dag per week die de leden van de Eerste Kamer aanwezig zijn. Verder worden de leden van de Tweede Kamer direct door de bevolking gekozen in plaats van via een getrapte verkiezing.

Hoe wordt het debat gevoerd?

In het journaal zien we regelmatig samenvattingen van debatten, waarbij het er soms heftig aan toegaat. Toch wordt zo’n debat via een aantal regels gevoerd. Dat begint met de zogenaamde eerste termijn, waarin Kamerleden hun vragen of opmerkingen kunnen uiten en de minister of staatssecretaris hierop reageert. Zijn dan nog niet alle vragen (naar tevredenheid) beantwoord, dan volgt er een tweede termijn. Is de bewindspersoon dan nog niet duidelijk genoeg in zijn of haar antwoord, dan daar zelfs nog een derde termijn volgen.

Stemmen in de Tweede Kamer

Alle besluiten in de Tweede Kamer worden genomen door te stemmen, wat op verschillende manieren kan gebeuren:

- stemming per fractie: hierbij stemmen de aanwezige Kamerleden door hun hand op te steken, waarbij hun stem ook geldt voor de fractieleden die niet aanwezig zijn. Enkele leden stemmen dus las het ware voor hun gehele fractie.
- hoofdelijke stemming: de voorzitter noemt alle namen van de leden op, waarbij elk lid bij het opnoemen van zijn of haar naam een stem uitbrengt.
- schriftelijke stemming: bij het voordragen of benoemen van belangrijke functies wordt vaak gekozen voor een schriftelijke stemming, zoals bijvoorbeeld bij het kiezen van een voorzitter.