Tweede Kamer

13/02/2015 om 11:03

Groen Links – Compensatie van de aardbevingschade mag geld kosten

Volgens de leider van Groen Links, Bram van Ojik, mag de solidariteit met de Groningers geld kosten. De partij komt met een standpunt over de gaswinning in de provincie Groningen. De gaskraan verder dichtdraaien mag het begrotingstekort iets op laten lopen.

In aanloop naar de provinciale verkiezingen willen de politieke partijen van zich laten horen. Belangrijke landelijke onderwerpen worden nogmaals besproken om bij kiezers te benadrukken waar ze op moeten stemmen. Dit is ook belangrijk voor de landelijke politiek want het gaat ook om de zetels in de eerste kamer. De leden van de Provinciale Staten mogen op 26 mei hun zegje doen over de zetels in de eerste kamer.

Gaskraan verder dichtdraaien kost veel geld

Groen Links laat het echter niet bij een politiek praatje. Zij hebben namelijk een financieel plan gepresenteerd om de standpunten nader toe te lichten. Nu geen maatregelen treffen zal niet alleen het leed van de Groningers verder vergroten, op lange termijn kan het massaal blijven winnen van gas ook veel geld gaan kosten.

“We laten ook het begrotingstekort een klein beetje oplopen, want als je dan solidair bent met de Groningers en zegt: we willen niet dat jullie de hele tijd schade aan je huis hebben en bang moeten zijn om onder een aardbeving terecht te komen, dan kost dat ook wat.” – Bram van Ojik, Groenlinks

Hoe worden de gederfde inkomsten gecompenseerd?

Hier heeft Groen Links drie maatregelen voor verwoord. Ten eerste moet er een extra belasting worden geheven bij zakelijke grootverbruikers van gas. Dit noemen ze de solidariteitsbijdrage. Ten tweede moet een deel van de winst van de NAM gebruikt worden om gaten in de begroting op te vullen. Ten derde moeten de multinationals ervoor bloeden. Zij krijgen geen geld meer uit het topsectorenbeleid, die zijn vruchten begint af te werpen. Dit is een potje om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren.

Als er minder inkomsten in de staatskas terecht komen, moet er gezocht worden naar alternatieve inkomsten of er moet fors gesneden worden in de uitgaven. Ondanks de maatregelen zou het begrotingstekort toch nog met 2,5 miljard euro toenemen maar daar is ruimte voor volgens Groen Links.

groenlinks overzicht