Tweede Kamer

19/08/2015 om 12:16

Klijnsma wil variabele pensioenuitkering mogelijk maken

Op 13 juli heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuw wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel moet een variabele pensioenuitkering mogelijk maken en houdt in dat men ook ná de pensioendatum door kan gaan met beleggen in premiepensioenregelingen. De staatssecretaris stelde de marktpartijen in staat om tot 16 augustus te reageren op het concept voorstel.

‘Wetsvoorstel is stap vooruit’

De eerste reacties op het wetsvoorstel zijn positief. Onder anderen De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie [PDF] reageerden positief op het voorstel. Ook ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs vindt het wetsvoorstel een stap vooruit. Hoewel het wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor het collectieve ABP-pensioen, kan het wel gevolgen hebben voor vrijwillige onderdelen, zoals ABP ExtraPensioen. Door ook na de pensioendatum beleggingsrisico’s te kunnen nemen, kan het pensioen hoger worden. Hierdoor is de kans op koopkrachtbehoud groter, zo luidt de positieve reactie van het ABP.

‘Verdere stappen noodzakelijk‘

Het pensioenfonds noemt echter ook enkele aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van het voorstel. Eén daarvan is dat beleggingen goed uit kunnen pakken, maar ook slecht. Dit betekent dat mensen in plaats van meer pensioen juist minder overhouden. Daarom stelt het ABP voor dat positieve en negatieve beleggingsresultaten over een langere periode gespreid mogen worden. In het huidige voorstel mogen deze resultaten over 5 jaar gespreid worden. Door deze periode langer te maken, neemt de kans op een hoger pensioen toe, zonder dat de hoogte van de uitkering sterk schommelt.