Illegaliteit Tweede Kamer

02/04/2015 om 12:08

Met vreemde ogen wordt er gekeken naar de Nederlandse Opiumwet?

In de Opiumwet is opgenomen wat er binnen de wettelijke normen als drugs wordt beschouwd. Het vreemde van de wetgeving is dat het gebruik van softdrugs niet illegaal is, maar het produceren, bezitten (vanaf een bepaalde hoeveelheid) en de productie van softdrugs wel. Sinds 1 maart 2015 is de Opiumwet op een belangrijk onderdeel gewijzigd. Het voorbereiden van hennepteelt en het verkopen en verhuren van apparatuur om hennep te verbouwen is nu ook illegaal.

Vanuit het buitenland wordt er vaak met verbazing naar het Nederlandse drugsbeleid gekeken. Het is vreemd dat je geen drugs mag bezitten, maar je mag het wel gebruiken. Je mag softdrugs gebruiken, maar het mag niet verbouwd of geïmporteerd worden.

Om het gevaar van de Nederlandse Opiumwet inzichtelijk te maken, moeten wij onderscheid maken tussen verschillende soorten drugs. Aan de ene kant heb je de toegestane drugs en aan de andere kant de verboden drugs. Cocaïne en XTC zijn illegaal en alcohol en tabak zijn legaal. Tot zover is het nog helder, maar er zit nog een laag tussen. Namelijk softdrugs! Het is illegaal, maar ook weer niet helemaal. In de Opiumwet is er een lijst 1 en een lijst 2 opgenomen. Lijst 1 bevat soorten verboden harddrugs. In lijst 2 is een overzicht opgenomen van lichtere vormen van drugs. Hieronder is bijvoorbeeld te verstaan: hash, maar ook middelen om te kalmeren of slaapmiddelen zoals valium. In Nederland zit er een vage grens tussen legaal en illegaal van de drugssoorten uit lijst 2.

Jacht geopend op producenten, verspreiders en financiers van softdrugs

De Nederlandse justitie is wat betreft strafvervolging niet of nauwelijks gericht op de gebruiker van softdrugs. Het bezitten van de drugs wordt bestraft vanaf een bepaalde hoeveelheid maar dit is bedoeld om de dealers strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Coffeeshops mogen softdrugs verkopen maar er worden geen vragen gesteld over de herkomst van de softdrugs.

Het is zeer logisch dat het Nederlandse gedoogbeleid veel aandacht vraagt vanuit de hele wereld. Aan de ene kant mag softdrugs gebruikt worden, maar op basis van de wettelijke normen is het moeilijk te verkrijgen. Dit is ook gelijk het grote gevaar van de Nederlandse Opiumwet. De Nederlandse grensgebieden krijgen veel drugstoeristen, vooral vanuit Duitsland en België. Het toerisme in Amsterdam wordt sterk gestimuleerd door het Nederlandse drugsbeleid, maar of wij daar nu zo blij mee moeten zijn is echter de vraag?

toeristen coffeeshop