Illegaliteit

06/03/2015 om 14:06

Nieuwe Opiumwet sinds 1 maart 2015 – Wat houdt de wet in?

Nederland is uniek in Europa als we kijken naar de wetgeving rondom drugs. Nederland wordt erom geprezen en vergruisd. Mede door de omstredenheid en de kritische noten die er te plaatsen zijn rondom de wetgeving, is de Opiumwet sinds 1 maart 2015 gewijzigd. Wat zijn de wijzigingen en wat houdt de Opiumwet eigenlijk in?

De Nederlandse Opiumwet staat al in de Nederlandse wet sinds 1919. Meerdere keren zijn er al wijzigingen in de wet doorgevoerd om deze beter af te stemmen op een praktische toepassing en de juiste effecten. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs, maar beide soorten zijn in beginsel verboden. Je mag bijvoorbeeld hennep niet telen en vervaardigen. Maar je bent het pas aan het telen of vervaardigen als je dus al handelingen verricht met de drugs of met grondstoffen voor de drugs. Zolang hennepteelt nog in voorbereiding is, zal er nog geen sprake zijn van teelt of vervaardigen. Om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen bij hennepteelt is de Opiumwet gewijzigd sinds 1 januari 2015.

Onder de nieuwe wet zijn de volgende werkzaamheden al strafbaar:

- Het leveren van de goederen of het verstrekken van diensten gericht op hennepteelt
- Het uitbaten van een growshop
- Financieren van hennepteelt is illegaal
- Verhuren van ruimten voor de verbouwing van hennep
- Het aanleggen van elektrische installaties
- Ook het leveren van transport of distributiefaciliteiten is illegaal.

Nieuw is Artikel 11a in de Opiumwet

Het nieuwe onderdeel staat omschreven in Artikel 11a van de Opiumwet. Een toevoeging aan de wet was noodzakelijk om effectiever de hennepteelt te kunnen bestrijden. Door een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, FIOD, politie, de Belastingdienst en de overheden moet de hennepteelt in de kiem gesmoord worden.

De nieuwe wet is een nekslag voor growshops

Tot 1 maart 2015 was het verboden om hennep te telen, maar wietzaadjes zijn eenvoudig te kopen in winkels en online. Growshops zijn gespecialiseerd in de benodigdheden voor het telen, maar omdat ze zelf niet telen waren hun bedrijfsactiviteiten niet strafbaar. De winkeliers zijn zoveel mogelijk vóór 1 maart geïnformeerd over de wettelijke wijzing. Door deze wetswijzigingen kunnen dit soort winkels niet blijven bestaan.

growshop

Waarom ligt de nadruk op het bestrijden van de teelt?

Er gaat veel geld om in de illegale handel in softdrugs. Hier zitten vaak mensen achter vanuit goed georganiseerde criminele bendes. Dit zorgt niet alleen voor onveiligheid in woonwijken maar ook voor liquidaties en bedreigingen. Dit is ook de reden dat er zware sancties gelden voor het telen, maar ook voor het bevorderen en het voorbereiden van hennepteelt. Als hennepteelt niet bestemd is voor diergeneeskundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, dreigt er een gevangenisstraf van drie jaar plus een geldboete tot €81.000.